top of page

Taal

IMG_4963 3.JPG

Taal

Taal hebben we nodig om contact te kunnen maken en om onze gevoelens en gedachten te uiten. Wanneer een kind (nog) niet spreekt of minder en in onvolledige, kromme zinnen, moeite heeft met op woorden komen of het heeft onvoldoende begrip van de taal, kan er sprake zijn van taalproblematiek. Deze problemen kunnen de communicatie van het kind in de weg staan waardoor er sociaal-emotionele problemen kunnen ontstaan zoals frustratie, gedragsproblemen, communicatie vermijden en moeite met contacten leggen.

 

Meertaligheid

Er is sprake van meertaligheid wanneer er door kinderen in het dagelijks leven meer dan één taal gebruikt wordt. Bij het onderzoek waarmee de taal in kaart wordt gebracht wordt er rekening gehouden met de meertaligheid. De zorgverzekeraar vergoed enkel behandelingen wanneer er sprake is van taalproblemen in alle talen. Als het kind de moedertaal voldoende beheerst maar de Nederlandse taal niet, dan is het in staat om zonder logopedische zorg de taal te leren. Bij vragen over de meertalige ontwikkeling van uw kind kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Maak online. Het is makkelijk, snel & veilig.

bottom of page