top of page

Praktijkinformatie - Kwaliteit

IMG_4871.JPG

Wij hanteren de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden op www.klachtenloketparamedici.nl

IMG_2393.JPG
Kwaliteit

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder ook logopedisten. Bij het KP wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 

Vervolgens wordt iedere vijf jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. 

IMG_0971 2.JPG
Klachten

Natuurlijk hopen we dat de logopedische behandeling naar wens is, maar helaas kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek, de behandeling of de logopedist zelf. 


Het klachtrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Per 1 januari 2017 voldoet Het Praatlokaal aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

bottom of page