top of page

Praktijkinformatie

IMG_8278 2.JPG

Over het Praatlokaal

Het Praatlokaal in Zevenhuizen en Capelle a/d IJssel is er voor kinderen en volwassen waarbij communiceren niet vanzelfsprekend is. Het Praatlokaal behandeld taal-, spraak-, stem- en ademproblemen en pakt tevens afwijkend mondgedrag aan.

 

De aanpak van Het Praatlokaal is gericht op kinderen, om met hun zo snel en leuk mogelijk tot het beste resultaat te komen. Hier heeft Het Praatlokaal een geheel eigen aanpak voor die passend wordt gemaakt bij het kind. En dit in vier heldere en duidelijke stappen!

Over Het Praatlokaal

01

Intake

02

Onderzoek

03

Behandeling

04

Afsluiting

WKKGZ
IMG_6603.jpg
Over Leonie

Mijn naam is Leonie van Bergen, praktijkhoudster van Het Praatlokaal.

Ik ben in 2013 afgestuurd als bachelor in de logopedie aan Hogeschool

Rotterdam. Na 3 jaar werkervaring, in zowel het speciaal onderwijs als

in praktijken, ben ik in januari 2017 gestart met mijn eigen logopediepraktijk;

Het Praatlokaal. 

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ben ik na schooltijd in

de praktijklocatie in Zevenhuizen te vinden en de rest van de week ben ik

werkzaam op SBO de Bouwsteen te Capelle a/d IJssel. 

Het werken met kinderen daagt mij uit om creatief te zijn om de kinderen

te blijven motiveren. Zo maak ik veel gebruik van spelletjes in mijn

behandeling en probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van de ruimte die ik daar tot mijn beschikking heb. 

Naast het werken met kinderen behandel ik volwassenen met articulatie-, stem- en ademhalingsproblemen. De afwisseling tussen deze doelgroepen spreekt mij erg aan. 

 

Na mijn opleiding heb ik nascholing gedaan op de volgende gebieden:

 • Met woorden in de weer 

 • OMFT 

 • Lax-Vox 

 • Fonologie: onderzoek en behandeling

 • Ondersteunend tekenen bij een TOS

Ik hoop u binnenkort een keer in mijn praktijk te mogen ontvangen.

Over Marjon

Mijn naam is Marjon Verhoef. Ik ben in 2013 afgestudeerd als logopedist aan

de hogeschool Rotterdam. De afgelopen vijf jaar heb ik als logopedist in de

vrije vestiging gewerkt. Daar heb ik voornamelijk met kinderen gewerkt met

spraak- taalontwikkelingsproblemen, afwijkend mondgedrag en

stemproblemen.

In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen en workshops gevolgd,

waaronder:

 • Behandeling van articulatie volgens Metaphon en Hodson en Paden

 • Basismodule Sensorische Informatieverwerking

 • Behandeling van articulatie volgens PROMPT

 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

 • TOLK ouderbegeleiding

 • Lax Vox

Op woensdag en vrijdag ben ik namens Het Praatlokaal werkzaam op SBO de Bouwsteen.
 

IMG_9189.jpg
Kwaliteit

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder ook logopedisten. Bij het KP wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 

Vervolgens wordt iedere vijf jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. 

Verwijzing

Voor logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling is een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist nodig.

 

Wanneer u twijfelt of er logopedische begeleiding nodig is kan er een observatie en onderzoek afgenomen worden waaruit een conclusie en advies volgt.

 

Indien nodig kan op basis daarvan de behandeling gestart worden.

Vergoeding

Logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Vanaf 18 jaar dient u de logopedische behandelingen zelf te betalen via het eigen risico.

 

Het Praatlokaal heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten zodat wij de behandeling rechtstreeks kunnen declareren.

 

U ontvangt geen factuur.

Verhindering

Bij verhindering kunt u telefonisch of per e-mail de afspraak afzeggen. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer u een behandelafspraak niet tijdig afzegt of niet nakomt, zal de behandeling bij u in rekening worden gebracht.

 

Het tarief voor een reguliere logopedische behandeling verschilt per zorgverzekeraar. De factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1179.jpg
Klachten

Natuurlijk hopen we dat de logopedische behandeling naar wens is, maar helaas kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek, de behandeling of de logopedist zelf. 


Het klachtrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Per 1 januari 2017 voldoet Het Praatlokaal aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

 

Wij hanteren de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden op www.klachtenloketparamedici.nl

Verwijzing
Vergoeding
Verhindering
bottom of page